محصولات
---------------------------------------------        --------------------------------------------------------------------------------------------------
مردانه تی شرت - پیراهن بوکسور - دادخواستها زمستان ------------------------------------------------------------- خانم ورزشکار شورت لباس تنگ - شورت ------------------------------------------------------------- کودک دختر پسر -------------------------------------------------------------
  کد محصول - نام محصول   4300 - تایت ترمال بچه گانه
  جعبه رنگ
  فیزیکی   30 - 32 - 34 - 36 - 38
  نوع پارچه   %8 elastane %92 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   340 - شورت باکسر بچه گانه پارچه چاپ شده با الگوهای مختلف
  فیزیکی   5-6 / 7-8 / 9-10 / 11-12
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   340 - شورت باکسر بچه گانه پارچه چاپ شده با الگوهای مختلف
  فیزیکی   5-6 / 7-8 / 9-10 / 11-12
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   340 - شورت باکسر بچه گانه پارچه چاپ شده با الگوهای مختلف
  فیزیکی   5-6 / 7-8 / 9-10 / 11-12
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   340 - شورت باکسر بچه گانه EMPRİME با الگوهای مختلف
  فیزیکی   5-6 / 7-8 / 9-10 / 11-12
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   341 - شورت باکسر نخی بچه گانه تک رنگ
  جعبه رنگ
  فیزیکی   5-6 / 7-8 / 9-10 / 11-12
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   341 - شورت باکسر نخی بچه گانه تک رنگ
  جعبه رنگ
  فیزیکی   5-6 / 7-8 / 9-10 / 11-12
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   341 - شورت باکسر نخی بچه گانه تک رنگ
  جعبه رنگ
  فیزیکی   5-6 / 7-8 / 9-10 / 11-12
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   341 - شورت باکسر نخی بچه گانه تک رنگ
  جعبه رنگ
  فیزیکی   5-6 / 7-8 / 9-10 / 11-12
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   305 - شورت بچه گانه SÜPREM
  جعبه رنگ
  فیزیکی   22-24 / 26-28 / 30-32 / 34-36 / 38-40 / 42
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   3011 - زیرپوش یقه قایقی آستین کوتاه بچه گانه RİBANA
  جعبه رنگ
  فیزیکی   34 - 36 - 38 - 40 - 42
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   3100 - زیرپوش یقه قایقی آستین کوتاه بچه گانه RİBANA
  جعبه رنگ
  فیزیکی   34 - 36 - 38 - 40 - 42
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   3008 - زیرپوش یقه قایقی آستین حلقه ای بچه گانه RİBANA
  جعبه رنگ
  فیزیکی   34 - 36 - 38 - 40 - 42
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   3007 - زیرپوش یقه قایقی آستین حلقه ای بچه گانه RİBANA
  جعبه رنگ
  فیزیکی   34 - 36 - 38 - 40 - 42
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   303 - زیرپوش یقه گرد بچه گانه SÜPREM
  جعبه رنگ
  فیزیکی   30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   302 - 304 - زیرپوش بچه گانه SÜPREM - RİBANA
  جعبه رنگ
  فیزیکی   26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   3004 - زیرپوش رامبو بچه گانه RİBANA
  جعبه رنگ
  فیزیکی   36 - 38 - 40 - 42
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   301 - 309 - زیرپوش بچه گانه SÜPREM - RİBANA
  جعبه رنگ
  فیزیکی   26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   306 - زیرپوش آستین حلقه ای پلیسه دخترانه – 326- شورت دخترانه – 339 – شورت راه راه دخترانه
  جعبه رنگ
  فیزیکی   26 - 28 - 30 - 32 - 34- 36 - 38
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   3300 - تایت ترمال دخترانه
  جعبه رنگ
  فیزیکی   30 - 32 - 34 - 36 - 38
  نوع پارچه   %8 elastane %92 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   3338 - بادی آستین کوتاه از زیر قفل شو دخترانه
  جعبه رنگ
  فیزیکی   30 - 32 - 34 - 36 - 38
  نوع پارچه   %8 elastane %92 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   3336 - بادی آستین پهن از زیر قفل شو دخترانه
  جعبه رنگ
  فیزیکی   30 - 32 - 34 - 36 - 38
  نوع پارچه   %8 elastane %92 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   3337 - بادی آستین حلقه ای از زیر قفل شو دخترانه
  جعبه رنگ
  فیزیکی   30 - 32 - 34 - 36 - 38
  نوع پارچه   %8 elastane %92 پنبه
  کد بسته تنها   
  کد محصول - نام محصول   333 - زیرپوش دخترانه آستین پهن توری ------------ 320 – شورت دخترانه پاچه دار
  جعبه رنگ
  فیزیکی   26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38
  نوع پارچه   %100 پنبه
  کد بسته تنها